`

Zapraszam!!!

Słowo Dyrektora Caritas Diecezji siedleckiej na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Czcigodni Księża, Drodzy Parafianie!

W imieniu swoim, jak również pracowników Caritas Diecezji Siedleckiej składam serdeczne podziękowanie za włączenie się w akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Doceniam zaangażowanie w rozprowadzenie na terenie parafii Baranków Paschalnych. Zebrane fundusze służą realizacjidziałań charytatywnych prowadzonych przez Caritas w naszej diecezji.

Przypominam o formach pomocy w tym trudnym dla wszystkich czasie. Jadłodajnie nadal pracują, Centra Wolontariatu prowadzą wolontariat kryzysowy. Wolontariusze służą seniorom, samotnym i innym potrzebującym. Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwemświadczą pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną za pomocą komunikatorów na odległość, głównie osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, ale również innych przestępstw. Czynny jest całodobowy telefon pomocy. Centra Integracji Społecznej natomiast szyją maseczki, prowadzą jadłodajnie.

Druga niedziela wielkanocna jest szczególnym momentem zwracania się do Bożego Miłosierdzia i otwierania się na działanie Bożej łaski i prawdy. Wezwani do realizacji dzieł miłosierdzia rozpoczynamy długoterminową kampanię w NIEDZIELĘ się DZIELĘ, w której zachęcamy do propagowania dzielenia się dobrem na rzecz bliźnich. Tworząc wspólnotę braci i sióstr obdarowanych łaskami i darami, chcemy pomnażać je dzieląc się z innymi. Każdy z nas ma coś, czym może się z łatwością podzielić. Uśmiech, spotkanie, kawa z przyjacielem lub po prostu spacer z rodzicami – jesteśmy bogaci możliwościami. Wykorzystajmy je!

Niedziela Miłosierdzia to znakomity czas na świętowanie dzielenia się. Zwracam się
z serdeczną prośbą o włączenie się w kampanię w NIEDZIELĘ się DZIELĘ, a także
o wsparcie finansowe prowadzonych dzieł miłosierdzia poprzez przekazanie na rzecz Caritas– darowizny jednorazowo bądź regularnie w ciągu całego roku.

Darowiznę można przekazać przelewając dowolną kwotę na rachunek bankowy:
50 9194 0007 0027 9318 2000 0320, Bank Spółdzielczy Siedlce, ul. Prusa 5/9,
08-110 Siedlcez dopiskiem: w NIEDZIELĘ się DZIELĘ lub wchodząc na stronę internetową www. siedlce.caritas.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

Wdzięczny za dotychczasową pomoc i współpracę zapewniam o codziennej modlitwie w intencji Księży Proboszczów i ich współpracowników oraz wszystkich Parafian.

 

Z darem modlitwy

Ks. Marek Bieńkowski

Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej